Ouderraad

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die leuke activiteiten organiseert naast het reguliere lesprogramma. Activiteiten zoals bijvoorbeeld een sportdag, Sinterklaas en kerst.

Onze ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van onze school en de belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de belangen van kinderen en ouders behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • meewerken van ouders op school bevorderen
  • de ouderbijdrage beheren
  • de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties
  • (mede-)organiseren van allerlei activiteiten op school

Binnen de ouderraad streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders uit onderbouw (inclusief peuters), midden- en bovenbouw. De ouderraadsleden proberen op deze manier zoveel mogelijk betrokken te zijn bij alles wat er op school speelt.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Allerlei onderwerpen worden besproken, maar in het bijzonder wordt er gesproken over schoolactiviteiten waarbij de ouderraad een organisatorische en uitvoerende rol speelt.

Wilt u aansluiten bij de OR? Mail dan naar ordenhertogschool@gmail.com.