Ouderbetrokkenheid

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“Samen het beste voor uw kind”

Ouderbetrokkenheid

Op onze school vinden we het belangrijk dat ouders en verzorgers zich welkom voelen. U als ouder kent uw kind het beste. De leerkrachten zijn de specialisten in het geven van onderwijs. Samen willen we het beste voor uw kind. We willen op Ds. W.E. den Hertogschool daarom de ouders graag betrekken bij het onderwijsproces.

Om de samenwerking tussen ouders en de school zo goed mogelijk in te vullen, maken we gezamenlijk afspraken en zoeken we naar nieuwe inzichten waardoor uw kind het beste uit zichzelf kan halen. Hiervoor is het nodig dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en hem of haar daarbij willen ondersteunen. En dat leerkrachten op hun beurt ouders actief betrekken.

We organiseren vaste momenten en activiteiten die hiervoor ruimte bieden, zoals de startgesprekken, waarbij ouders tijdens een gesprek van 20-minuten praten met de leerkracht(en) van hun kind. Daarmee leggen we vanaf de start een goede basis voor vertrouwen en verbondenheid tussen school en de ouders. Daarnaast zijn er oudergespreksmiddagen en -avonden met uw kind erbij en bieden we ouders elk schooljaar het ‘gouden kijkje’ in de klas. Tijdens deze activiteit ontmoeten ouders elkaar en elkaars kinderen en dat zorgt voor meer onderling begrip en verbondenheid.

U kunt ook actief betrokken zijn bij onze school via de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Helpen op school

We zijn blij met het feit dat veel ouders op verschillende manieren actief zijn op onze school. We kunnen en willen niet zonder deze hulp en alle ouders spelen een belangrijke rol: van medezeggenschapsraad tot werkgroep brede buurtschoolouderbetrokkenheid (BOB) en van ouderraad tot groepsouders. Veel ouders zijn ook nog op een andere manier actief betrokken. Een paar voorbeelden:

  • begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
  • hulp bij sportactiviteiten
  • controleren op hoofdluis
  • hulp bij knutselactiviteiten
  • hulp bij lezen