Missie en visie

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“Samen ontdekken wie je bent”

Missie en visie

Onze visie

Voor ons is onderwijs meer dan alleen het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Naar school gaan betekent ook sociale vaardigheden en zelfstandigheid ontwikkelen. Op de Ds. W.E. den Hertogschool leren kinderen sturing te geven aan hun eigen gedrag en leerproces. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen en verdraagzaam te zijn ten opzichte van anderen. De leerkrachten begeleiden de kinderen in het leren zorgen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

We geloven dat we allemaal anders zijn, en dat dit juist mooi is. Iedereen heeft een eigen (leer-) potentieel, een eigen karakter, interesses en een eigen talent. De Ds. W.E. den Hertogschool is een plek waar je fouten mag maken en out of the box mag denken. Het gaat bij ons niet alleen om het juiste antwoord, maar ook om het leerproces.

Onze missie

Goed onderwijs gaat over meer dan alleen taal en rekenen. Op onze school doen leerlingen basiskennis en -vaardigheden op waarbij de vakken rekenen en vooral taal en lezen de kern vormen van ons onderwijs. Het legt de basis voor elke andere ontwikkeling en we besteden hier dan ook veel aandacht aan.

Daarnaast is er veel aandacht voor het ontdekken wie je bent. Niet voor niets is het motto van onze school ‘Samen ontdekken wie je bent’. Omdat dit begint bij een veilige basis bieden en onderwijs in een veilige én uitdagende leeromgeving met aandacht voor ieder kind. We combineren deze veilige basis met betrokken leerkrachten, die graag een stapje extra zetten als kinderen en hun ouders dat nodig hebben. Binnen de veilige en liefdevolle setting van onze school dagen de leerkrachten hun leerlingen uit om zich verder te ontwikkelen.

Kernwaarden

Identiteit betekent voor ons meer dan levensbeschouwing. Het moedigt aan om na te denken over hoe we in de wereld willen staan. Onze identiteit zie je dan ook terug in de pedagogische opvattingen, de onderwijskwaliteit die we nastreven en onze kernwaarden. Zowel de school en u als ouder hebben een belangrijke rol in het uitdragen en naleven van die waarden.

Onze kernwaarden zijn: Ontmoeten, Verbinden, Betrokken en Betrouwbaar. Daar geven we op onze school de volgende invulling aan:

Ontmoeten

We zijn een warme school waar we naar elkaar luisteren en elkaars mogelijkheden waarderen. We communiceren op een persoonlijke manier met leerlingen, ouders en (externe) partners. Ook vinden we het belangrijk om een band met onze leerlingen en hun ouders op te bouwen.

Verbinden

Iedereen mag meedoen en samen staan we sterk! Dit zien we terug in een grote ouderbetrokkenheid en samenwerkende partners zoals de kerk, naschoolse opvang en peuterschool. Als leerkrachten hebben we een professionele lerende houding tegenover onszelf, elkaar en anderen.

Betrokken

Er is een grote betrokkenheid tussen de school, de ouders en omgeving. We respecteren en waarderen de authenticiteit van elk kind en zien dat terug in de aandacht die we voor elkaar hebben. We zijn op de hoogte van wat er in de kinderen omgaat en bouwen aan een band met onze leerlingen. Iedereen doet ertoe!

Betrouwbaar

We bieden een veilige omgeving en hebben een open en toegankelijke houding waarin we elkaar kunnen aanspreken. Betrouwbaarheid betekent duidelijk en helder communiceren, consequent zijn en onze afspraken nakomen.