Passend onderwijs

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“De ontwikkeling van onze leerlingen staat voorop”

Passend onderwijs

We streven ernaar kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen ze om die zo goed mogelijk te gebruiken.

Soms ziet de leerkracht en/of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie overleggen we natuurlijk met u als ouder. Ook kan er hulp worden gevraagd aan de kwaliteitscoördinatoren van onze school: Jessica Peperkamp (interim KC, groepen 1 t/m 4), Jannine Dijkstra (peuters, groepen 5 t/m 8) . 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH: www.sppoh.nl 

Wilt u ons SOP lezen klik dan hier voor de SOP.