Passend onderwijs

Ds. W.E. Den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“De ontwikkeling van onze leerlingen staat voorop”

Passend onderwijs

We streven ernaar kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen ze om die zo goed mogelijk te gebruiken.

Soms ziet de leerkracht en/of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie overleggen we natuurlijk met u als ouder. Ook kan er hulp worden gevraagd aan de intern begeleiders van onze school: Elly van Zijverden (groepen 5 t/m 7) en Jannine Dijkstra (peuters, groepen 1 t/m 4, en 8).

Het samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt, is de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Samen met alle andere basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Op www.sppoh.nl ziet u welke scholen hierbij zijn aangesloten.