Onderwijs in de praktijk

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“Waardevol en goed onderwijs voor een goede basis”

Onderwijs in de praktijk

Als protestants-christelijke basisschool staat onze school voor waardevol onderwijs. In de praktijk geven wij invulling aan de vier christelijke kernwaarden van SCOH: Betrokken, Betrouwbaar, Ontmoeting en Verbinding.

Goed onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. De school ziet een duidelijke maatschappelijke opdracht en biedt veiligheid en structuur. Dat doen we vanuit heldere regels en een liefdevol pedagogisch klimaat. We combineren hierbij de principes van de Brede Buurtschool met die van Ouderbetrokkenheid 3.0.

Als moderne school gebruiken we recente methodes en werken we overal met digitale schoolborden en tablets als hulpmiddel. Het maakt dynamischer onderwijs mogelijk. We bieden de kinderen onderwijs in een veilige én uitdagende leeromgeving met aandacht voor ieder kind. Een omgeving waarin leerlingen basiskennis en -vaardigheden opdoen. De vakken rekenen en vooral taal en lezen de kern vormen de kern van ons onderwijs. Het legt de basis voor elke andere ontwikkeling en we besteden hier dan ook veel aandacht aan.