Expliciete Directe Instructie

Ds. W.E. den Hertogschool, samen ontdekken wie je bent

Ds. W.E. Den Hertogschool
“EDI verhoogt de leskwaliteit en zorgt voor betere leerprestaties”

Expliciete Directe Instructie

Goed onderwijs start met een goede instructie. Daarom geven we op onze school les volgens het EDI-model: expliciete directe instructie.

Het is een aanpak die de leseffectiviteit verhoogt, zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij de leerlingen. Doordat we op deze manier instructies geven, zijn leerlingen meer betrokken.

We werken met vooraf gestelde doelen en controleren steeds of de leerling snapt wat de leerkracht onderwijst. Dit doen we bijvoorbeeld door te werken met wisbordjes, zodat niet één, maar alle leerlingen de vraag van de leerkracht kunnen beantwoorden.